Вълк: полярен, черен, торбест. Глутница. Какво е месото му и др.